گروه سوم کارگاه مقدماتی آفیس در روز یک شنبه و دوشنبه (10 و 11 اردیبهشت 1402) برگزار خواهد شد.

دانشجویان گرامی که شماره دانشجویی آنها در ادامه درج شده است میتوانند در این کارگاه شرکت نمایند.

جلسات برگزاری هر روز ساعت 10 الی 12 و تکرار آن از 13 الی 15 می باشد. در صورتی که دانشجویان در ساعت اول قادر به شرکت نباشند میتوانند در زمان تکرار آن شرکت نمایند. 

 

مکان برگزاری : مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه گنبدکاووس

شماره های دانشجویی گروه سوم:

99124233
99124231
401123901
401123912
400134120
400134101
401333306
98124124
98124127
98124121
99124240
400124203
99132213
401124402
400123908
400123907
401123613
400121101
400123220
400123209
401124517
401124503
401124521
401124509
401124514
401124101
401124105
401124103
401124108
401134610
401132302

99133218

 

401131202
400123117
98124231
99151109
401117701
400134118
401133311
400134121
401134501
401134503