تاریخ ثبت: دوشنبه, 07 آبان,1397 03:04:23 ب.ظ

برنامه کارگاه های آموزشی مرکز آموزش آزاد و مجازی دانشگاه گنبد کاووس

19-17

17-15

15-13

ایام هفته

 

فتوشاپ

 از ساعت 17 تا 18:30

فتوشاپ

  از ساعت 16:30 تا 17

 

شنبه

 

نرم افزار سپیدار

از ساعت 17 تا 18

پرورش کرم ابریشم

ازساعت 18 تا 20

 

نرم افزار سپیدار

 

ویترای (نقاشی روی شیشه)

 

 

یکشنبه

 

قوانین مالیاتی و دفتر نویسی

قوانین مالیاتی و دفتر نویسی

 از ساعت 16 تا 17

 

ویترای (نقاشی روی شیشه)

 

 

دوشنبه

 

نرم افزار سپیدار

کارگاه پرورش زعفران  از ساعت  18 تا 19

 

 

سه شنبه

 

کارگاه پرورش قارچ از ساعت  17 تا 18

 

 

 

چهارشنبه

 

 

حقوق و دستمزد

حقوق و دستمزد

از ساعت  14 تا 15

پنجشنبه